CV se också LinkedIn

CURRICULUM VITAE

PÄR STENBÄCK

Född 1941 Borgå, Finland

Politices magister, Helsingfors Universitet

Ministertitel 1999

United World College UWC Movement International Council, medlem och viceordförande 2013-.

Styrelsemedlem, Brazzaville Foundation 2016-.

Rådgivare för International Association of Language Commissioners 2012-.

Permanenta Kommissionen (Standing Commission) för Internationella Röda Kors-rörelsen, medlem 2012-15

United World College UWC Red Cross Nordic, ordförande för Rådet (Council)

2012-

Ordförande för delegationen, Barn- och ungdomsstiftelsen samt dess nomineringskommitté

www.nuori.org 2012-

Ambassadör för Ledarskapsakademin 2013-

Det Baltiske Initiativ och Netvaerk för bevarande av historiskt värdefulla lämningar från Kalla krigets epok, medlem av stöddelegationen 2012-.

Styrelsemedlem, ICTI Care Foundation

(London, Hong Kong) och ordförande för dess Governance & Nomination Committee 2008-

Medlem, styrgruppen för Svenska nu 2007-

Styrelsemedlem i International Crisis Group 1995-

 www.crisisgroup.org 

Ordförande för senaten, Europeiska kulturparlamentet, www.kulturparlamentet.com 2001-

Styrelsemedlem i A.J. Sandmans stiftelse 1999-.

Kolumnist i Hufvudstadsbladet 2004-

Tidigare uppdrag:

Styrelsemedlem i Esperi Care Ltd 2010-16.

Standing Commission, Internationella Röda Kors- och Röda Halvmåne-rörelsen 2011-15

Övervakare för Internationella Röda Kors- och Röda Halvmånerörelsen, Mellan Östern

MDA i Israel och PRCS i Palestina 2007-13

ÅlandsFredsinstitut,styrelsemedlem

Delegationen för svenska ärenden, Helsingfors Universitet 2010-12

Pro Studentbladet, styrelsemedlem 2001-2012

Medlem av Stiftelsen för Åbo Akademi delegation

1988-2012

Ordförande, Finlands barn- och ungdomsstiftelse, www.slns.org

2001-2011

Medlem av rådet för Inter-faith Action for Peace in Africa

2006-2010

Styrelsemedlem i Kulturfonden för Sverige och Finland 1993-2010

- ordförande 2005-2010

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, Berlin

medlem av förvaltningsrådet

2002-2011

Direktionsmedlem i Finska Missionssällskapet

- Viceordförande 2008- 2009

2003-2009

Medlem av fullmäktige, Esbo stad

2005-2008

Medlem av styrelsen för Nordisk Baltisk filmfond

1994- 2008

Styrelsemedlem, Kyrkans Utlandshjälp

2005- 2008

Permanent sakkunnig, Undersökningskommissionen för Asien-katastrofen

2005

Medlem av gemensamma kyrkofullmäktige i Esbo

2003- 2006

Styrelsemedlem, Finlandsinstitutet i Stockholm

2001- 2006

Styrelsemedlem i sjukhuskoncernen Mehiläinen

2001- 2006

Vice President för Europa och Mellanöstern, International Youth Foundation ( Baltimore, USA)

1996- 2006

Ordförande för Svenska kulturfonden

1996-2001

Generalsekreterare, Nordiska Ministerrådet, Köpenhamn

1992-1997

Generalsekreterare, Internationella Röda Kors- och Röda Halvmåne-förbundet, Geneve

1988-1992

Generalsekreterare, Finlands Röda Kors

1985-1988

Riksdagsledamot, Finlands Riksdag

1970-1985

Utrikesminister, Finlands regering

1982-1983

Undervisningsminister

1979-1982

Direktör för Hanaholmen -Kulturcentrum för Sverige och Finland

1974-1985

Ordförande, Finlands Röda Kors

1995-1999

Redaktör vid Finlands Rundradio

1962-1968

Utrikesministeriets delegation för biståndsfrågor, ordförande

1979-1985

Nordiska biståndskommittéen för Östafrika, Finlands representant

1971-1979