Aktuellt

Aktuellt

"I den nionde säsongen av Global Axess behandlas Europas historia, nutid och framtid genom samtal med världsledande forskare, journalister och politiker.

 

Säsong nio sänds under hösten 2012 och våren 2013. De 30 avsnitten är inspelade i samband med Engelsbergseminariet 2012 och produceras av Svenska Filmbolaget."

Mera info på http://axess.se/tv/program.aspx?id=3036 (öppnas i nytt fönster) Sändningen kan ses på nätet.

Minister Pär Stenbäck elected to the Standing Commission of the Red Cross - pressmeddelande från Utrikesministeriet (dec 2011)

Intervju i HBL 12 december 2012. 

En .pdf av intervjun kan laddas ner här

1.12.2011

Pär Stenbäck valdes till medlem i Standing Commission, det högsta koordinerande organet för den internationella Röda Kors- och Röda Halvmånerörelsen. Valet skedde vid den Internationella Konferensen i Geneve i vilken över 150 regeringsrepresentanter och över 170 Röda Kors- och Röda Halvmånerepresentanter röstade fram 5 medlemmar. I kommissionen ingår också presidenterna för ICRC och Röda Kors-federationen samt de två organisationernas generalsekreterare.

Uppropet publicerades 21.10.2011 med 61 personer som undertecknare.

UPPROP

Den europeiska valutan, vår egen euro befinner sig i kris. Europas ekonomiska problem har redan fått globala följdverkningar. Några länder lider av en stor offentlig skuldsättning, stora offentliga underskott samt en svag konkurrenskraft. Den ekonomiska tillväxten avtar och arbetslösheten växer. Direkt fattigdom drabbar vissa befolkningsgrupper.

Finland kan inte undgå följderna av denna omfattande ekonomiska kris, en kris som kan få en förödande omfattning. Åtgärder måste vidtas för att återställa balansen i ekonomin och för det behövs beslutsamma och effektiva åtgärder vilka innefattar beslut som gäller långt in i framtiden.

Vi undertecknade medborgare i Finland är starkt bekymrade för att ett fördjupat nödläge kan utgöra ett hot mot demokratin och samhällsfreden i Europa. Bittra historiska erfarenheter visar att till synes oöverstigliga samhälleliga problem kan undergräva medborgarnas förtroende för hela det demokratiska och frihetliga politiska systemet. Det är omöjligt att förutspå olika politiska och sociala konsekvenser i form av växande isolationism, extremism och bristande solidaritet. Finland har aldrig kunnat isolera sig från skeendet i det övriga Europa.

Vi undertecknade finländare anser att krisen inom eurozonen snabbt måste lösas för att tron på det europeiska samarbetets framtid skall kunna återupprättas. Det europeiska samarbetets kontinuitet bör tryggas, detta stora och alltid lika aktuella fredsprojekt. Den Europeiska unionen har skapat en unik och redan nu historisk region som är en omistlig trygghetsfaktor för såväl små som stora nationer. Det behövs nu en bred och stark medborgaropinion, en folkrörelse i en ny tid, för att påminna beslutsfattare i Finland och i hela Europa om behovet att gå vidare på den vägen, den enda vägen som för till framtida samarbete.

--- 

En .pdf version av uppropet finns tillgängligt på tre språk här

(öppnas i ett nytt fönster)

Europe must remember its many successes, kolumn i Helsinki Times, 19.10.2011. (öppnas i ett nytt fönster) 

---

En .pdf version finns tillgänglig här

Stenbäck symposium 25.8.2011, del 1 (öppnas i nytt fönster)

Information om program och talare hittas på

http://www.stenback-symposium.fi/

Stenbäck symposium 25.8.2011, del 2 (öppnas i nytt fönster)

Information om program och talare hittas på

http://www.stenback-symposium.fi/

Läs födelsedagsintervjun i HBL (12.8.2011) 

(länken öppnas i ett nytt fönster) 

Födelsedagsintervju i Vasabladet 13.8.2011 

(PDF - A3, öppnas i nytt fönster)

Prismotiveringen tillgänglig på engelska

(PDF - öppnas i nytt fönster) 

http://www.rcstandcom.info/pdfs_2009/

CoD09_Documents_full_English/

Tribute_Par_Stenback_ENG.pdf

Läs recension ur Medborgarbladet, nr. 5.2009

PDF - öppnas i nytt fönster

Jag - Pär Stenbäck

Se filmen på viemo

Lösenord "Fri film" 

 

OBS! Boken har utgått på förlaget per den 1.1.2013 pga förlagsfusionen. 

Enstaka exemplar kan rekvireras genom e-post till par@stenback.fi

Resolution från the 30th International Conference 

of the Red Cross and the Red Crescent 

mou_ic_res_001.pdf

Utrag från the Daily Bulletin 5, november 2007 

(öppnas i nytt fönster) 

Utdrag från the Daily Bulletin 10, november 2007 

(öppnas i nytt fönster)

Bonsdorff fyller 90 år den 18 mars 2008

Pär Stenbäck årsfesttalare på Nylands Nation 14 april 2007. Här begrundar han Teknologföreningens gåva tillsammans med hedersmedlemmen Göran v.Bonsdorff.

v.Bondsdorff avled 2009. 

Foto: Chia Antell

Utrikesminister Alexander Stubb är värd för Finlands tidigare utrikesministrar 22 december 2009, Engelsalen, Utrikesministeriet. Vänster sida: Paavo Rautanen, Paavo Väyrynen, Alexander Stubb, Pertti Paasio. Höger sida: Ilkka Kanerva, Heikki Haavisto, President Tarja Halonen, Pär Stenbäck, Erkki Tuomioja.

Pär Stenbäck intervjuar George Soros om hans senaste bok "The Age of 

Fallibility" på Akademiska Bokhandeln i Helsingfors 10 nov 2006 inför en 

publik på ca 400 personer.

Rapport från den finlandssvenska tankesmedjan i Tallinn 

14-15 augusti 2006

Du kan beställa Pär Stenbäcks bok om den finlandssvenska framtiden ”Vision och verklighet”. Handbok i överlevnad för Svenskfinland (Söderströms).

Betala in 13€ på kontot: 405554-52332716, så kommer boken per post.

Ur omdömen:

”Stenbäcks utspel är på många sätt välkommet. Han visar vilka hotbilder som finns om vi inte reagerar i tid.” (JT)

”Det Pär Stenbäck ändå varnar för är att tumma på den svenska skolans kvalitet…sjunker den börjar föräldrarna rösta med fötterna.” (Bbl)

”Stenbäcks debattbok är en intressant resa, inte minst tidsmässigt… Han har ett djupt perspektiv och analysen är till stora delar briljant.” (Vbl)

”Jag gillar hans sätt att tackla problematiken på ett sätt som man inte hör i festtalen.” (prof. Lauri Karvonen)

”Läs den!” (Christoffer Taxell)