På svenska‎ > ‎

CV se också LinkedIn
CURRICULUM VITAE
PÄR STENBÄCK

Född 1941 Borgå, Finland
Politices magister, Helsingfors Universitet
Ministertitel 1999


United World College UWC Movement International Council, medlem och viceordförande 2013-.

Styrelsemedlem, Brazzaville Foundation 2016-.

Rådgivare för International Association of Language Commissioners 2012-.

Permanenta Kommissionen (Standing Commission) för Internationella Röda Kors-rörelsen, medlem 2012-15

United World College UWC Red Cross Nordic, ordförande för Rådet (Council)
2012-

Ordförande för delegationen, Barn- och ungdomsstiftelsen samt dess nomineringskommitté

Ambassadör för Ledarskapsakademin 2013-

Det Baltiske Initiativ och Netvaerk för bevarande av historiskt värdefulla lämningar från Kalla krigets epok, medlem av stöddelegationen 2012-.

Styrelsemedlem, ICTI Care Foundation
(London, Hong Kong) och ordförande för dess Governance & Nomination Committee 2008-

Medlem, styrgruppen för Svenska nu 2007-

Styrelsemedlem i International Crisis Group 1995-
 www.crisisgroup.org 

Ordförande för senaten, Europeiska kulturparlamentet, www.kulturparlamentet.com 2001-

Styrelsemedlem i A.J. Sandmans stiftelse 1999-.

Kolumnist i Hufvudstadsbladet 2004-Tidigare uppdrag:
Styrelsemedlem i Esperi Care Ltd 2010-16.
Standing Commission, Internationella Röda Kors- och Röda Halvmåne-rörelsen 2011-15
Övervakare för Internationella Röda Kors- och Röda Halvmånerörelsen, Mellan Östern
MDA i Israel och PRCS i Palestina 2007-13
ÅlandsFredsinstitut,styrelsemedlem
Delegationen för svenska ärenden, Helsingfors Universitet 2010-12


Pro Studentbladet, styrelsemedlem 2001-2012


Medlem av Stiftelsen för Åbo Akademi delegation

1988-2012


Ordförande, Finlands barn- och ungdomsstiftelse, www.slns.org

2001-2011


Medlem av rådet för Inter-faith Action for Peace in Africa

2006-2010


Styrelsemedlem i Kulturfonden för Sverige och Finland 1993-2010
- ordförande 2005-2010


Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, Berlin
medlem av förvaltningsrådet

2002-2011


Direktionsmedlem i Finska Missionssällskapet
- Viceordförande 2008- 2009

2003-2009


Medlem av fullmäktige, Esbo stad

2005-2008


Medlem av styrelsen för Nordisk Baltisk filmfond

1994- 2008


Styrelsemedlem, Kyrkans Utlandshjälp

2005- 2008


Permanent sakkunnig, Undersökningskommissionen för Asien-katastrofen
2005


Medlem av gemensamma kyrkofullmäktige i Esbo

2003- 2006


Styrelsemedlem, Finlandsinstitutet i Stockholm

2001- 2006


Styrelsemedlem i sjukhuskoncernen Mehiläinen

2001- 2006


Vice President för Europa och Mellanöstern, International Youth Foundation ( Baltimore, USA)

1996- 2006


Ordförande för Svenska kulturfonden

1996-2001


Generalsekreterare, Nordiska Ministerrådet, Köpenhamn

1992-1997


Generalsekreterare, Internationella Röda Kors- och Röda Halvmåne-förbundet, Geneve


1988-1992


Generalsekreterare, Finlands Röda Kors

1985-1988


Riksdagsledamot, Finlands Riksdag

1970-1985


Utrikesminister, Finlands regering

1982-1983


Undervisningsminister

1979-1982


Direktör för Hanaholmen -Kulturcentrum för Sverige och Finland


1974-1985


Ordförande, Finlands Röda Kors

1995-1999


Redaktör vid Finlands Rundradio

1962-1968


Utrikesministeriets delegation för biståndsfrågor, ordförande

1979-1985


Nordiska biståndskommittéen för Östafrika, Finlands representant

1971-1979Comments